Day: November 5, 2010

Излезе рейтинг на българските ВУЗ-ове

Основният извод от изследването е, че да се учи висше образование в България, има смисъл и то дава добри възможности на пазара на труда, като средната заплата на млад висшист е 1034 лв. ($740.00), което е почти двойно на средната…

Наемат повече – безработицата в САЩ същата

5 ноември 2010г. По последни данни на федералната статистика на Бюрото по труда на САЩ през октомври на работа са постъпили в държавния и частния сектор нови 151000 човека, което обаче не е оказало влияние върху нивото на безработицата, което…

Американският посланик подкрепя 100% безвизовия режим между България и САЩ.

Американският посланик Джеймс Уорлик бе гост на бургаски ротарианци “Решенията, които правителството ще вземе в енергийния сектор, ще определят развитието на страната за десетилетия напред”       5 ноември 2010г. /Огнян Фотев, Бургас/ Американският посланик Джеймс Уорлик днес бе гост на…