Day: November 4, 2010

България е 51-ва от 183 по свобода на правене на бизнес

БИЗНЕС Напредък в две области: плащане на данъци и стартиране на делова дейност Унгария е постигнала най-голям напредък между новите страни членки на ЕС – скача с 6 места и се нарежда и между 10-те страни с най-добри показатели за изпълнение…

Големият бизнес с нов шеф – опасения и прогнози

БИЗНЕС Огнян Донев е новият председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Ако има дори и минимално задържане или забавяне на ръста, отново ще бъдем в позицията на 2009 г. с доста голям дефицит, което ще ни вкара…