България – отпуск по бащинство по-изгоден от Великобритания

 

В България са и по-малко изискванията, отколкото във Великобритания, на които трябва да отговаря бащата, за да ползва отпуска си за гледане на бебе.

В България са и по-малко изискванията, отколкото във Великобритания, на които трябва да отговаря бащата, за да ползва отпуска си за гледане на бебе.

940 лв. е максималното обезщетение, което продължава 2 седмици след раждането на детето, а на Острова то е 273, 56 лири, или 617 лв.

10 793 българи са ползвали двуседмичен отпуск по бащинство през първото полугодие на 2013 г., на които са били изплатени 3 107 996 лв. като обезщетение за бащинство

28 декември 2013 г. С 323 лв. по-голямо е обезщетението за отпуск по бащинство в България спрямо това във Великобритания. Продължителността на изплащане на паричното обезщетение e по-дълга. Това е установил сравнителен анализ на условията за ползване на отпуск от бащите на новородени в двете страни, публикуван в последния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ).

940 лв. е максималното обезщетение за отпуска по бащинство в България, което продължава 2 седмици след раждането на детето. Във Великобритания максималното обезщетение е 273, 56 лири, или 617 лв. за две седмици. Отпускът по бащинство в Англия обаче може да се ползва само в първите осем седмици след раждането на детето, като таткото избира дали да вземе наведнъж една, или две седмици, пише в 4-тия бюлетин на НОИ за 2013 г.: BULGARIA National Social Security Institute_NSSI Bul_4_2013

В България са и по-малко изискванията, на които трябва да отговаря бащата, за да ползва отпуска си, като има само едно единствено условие – да е бил осигурен в последните 12 месеца преди раждането на детето. Обезщетението за отпуска по бащинство се плаща от НОИ и е в размер на 90% от осигурителния доход на бащата, показват данните от публикуваната сравнителна таблица.

Във Великобритания пък бенефициентите трябва да са работили при един работодател поне 10 месеца преди раждането и освен това да получават поне минималната заплата за страната, която е 109 лири на седмица. Обезщетението за бащинство се плаща от работодателя, който си го възстановява в края на годината, и не може да надхвърля 136 лири на седмица. Право на обезщетение имат бащите, съпруга или партньора на майката и осиновителя, като не се визира дали бракът или съжителството е между еднополови или разнополови партньори.

10 793 българи са ползвали двуседмичен отпуск по бащинство през първото полугодие на 2013 г., показват данните на НОИ. На тях са им били изплатени 3 107 996 лв. като обезщетение за бащинство.