Day: December 19, 2013

България с най-бързото темпо на изчезване на население в света – циганизира се и турцизира

  “С 8 души на ден намаляваме – от 9 милиона станахме 6,98 – ще станем около 4 милиона през 2050 според Световната банка”, проф. Петър Иванов от Центъра за демографска политика “Единствената държава в света, която поддържа отрицателен естествен прираст през последните 23…

Ранобудните студенти са деца на свободата: българският драматург, поет и писател Стефан Цанев

    “Те са като богомилите, които не са ерес, а пречистващо движение за нашата история – както тогава те са се борили за чистотата на църквата, така сега студентите се борят за чистота в политиката” “Мирните протести, колкото и дълго…