Day: December 28, 2013

България – отпуск по бащинство по-изгоден от Великобритания

  940 лв. е максималното обезщетение, което продължава 2 седмици след раждането на детето, а на Острова то е 273, 56 лири, или 617 лв. 10 793 българи са ползвали двуседмичен отпуск по бащинство през първото полугодие на 2013 г.,…