Day: September 6, 2012

Съединението прави силата

Всеки българин познава националният девиз “Съединението прави силата”*, който гордо е изписан на герба на България, а днес е денят, който е станал причина тези слова да се появят и да се превърнат в действителност в нашата история. Всяка година…