Day: March 29, 2012

Евроексперт – В България населението намалява и застарява, няма работа и без образование

Всеки 4-ти младеж не може да си намери работа 22% от младите хора у нас не са в системата на образованието, нито в програми за квалификация и преквалификация  “2020 г. повече от 20% от населението на Европа ще бъде над…

Зов за спиране на дескриминацията за българи и румънци в Европа

ДАННИ ЗА ОТНЕМАНЕТО И ЗА ПРАВО НА ТРУД И ЖИВОТ НА БЪЛГАРИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НА КОЙТО БЪЛГАРИЯ Е ЧЛЕН ОТ 2007 Г. И ПЛАЩА ВНОСКИТЕ СИ РЕДОВНО 29 март 2012г. Държавите в ЕС и Европейската комисия трябва да работят…