Day: May 9, 2011

Денят на Победата

На 9 май се празнува Денят на победата над армиите на Хитлер, над Хилтристка Германия. Денят, в който е обявен краят на най-тежката война в историята на съвременното човечество. На 7 май 1945г. в град Реймс е подписан предварителен протокол…

Стани, вземи одъра си и ходи!

Неделя на разслабления (т.е. на освободения от болест) Има толкова, толкова разновидности на душевната парализа, на безсилието да се живее край нас, но ние нямаме право да чакаме от небесата да слезе Христос и да свърши работата … Всяка четвърта…