Day: May 8, 2011

Денят на майката /Mother’s Day/

КАКВО, КОГА ЕЗИКЪТ НА ЦВЕТЯТА Купува се подарък за жената дала ни живот и чест, на нас, и на нашите деца! Традицията сочи да се подари поне цвете за МАМА и СЪПРУГА! Ходи се семейно на ресторант! Езикът на цветята,…