Назначенията намаляват – заплатите се увеличават

Наетите по трудово и служебно правоотношение в България към края на септември намаляват с 1.3% спрямо края на юни

През третото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.4% спрямо същия период на предходната година – най-вече в частния сектор

   8 ноември 2010г. По предварителни данни на Националния статистически институт/НСИ/ наетите по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2010 г. намаляват с 30 000 или с 1.3 на сто спрямо края на юни 2010 г., като достигат 2.2 милиона. Това сочат данните на  НСИ в специално разпространеното днес съобщение до медиите.

    Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности – “Хотелиерство и ресторантьорство” – с 15 на сто, както и “Култура, спорт и развлечения” – с 10 на сто.
Спрямо края на юни 2010 г. най-голямо увеличение на наетите е в сектора “Преработваща промишленост” – с 0.8 на сто.
    В края на септември 2010 г. наетите по трудово и служебно правоотношение са със 140 000 или с 6 на сто по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо намаление на наетите спрямо септември 2009 г. има в икономическите дейности – “Строителство” с 32 000, “Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството” – с 30 000 и “Преработваща промишленост” – с 29 000. В процентно изражение намалението е най-голямо в икономическите дейности – “Строителство” с 18 на сто и “Хотелиерство и ресторантьорство” – с 12.2 на сто.
    Средната заплата за юли, август и септември 2010 г. е съответно 637, 630 и 649 лева.
    През третото тримесечие на 2010 г. средната заплата намалява спрямо второто тримесечие с 0.3 на сто до 638 лева. През третото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.4 на сто спрямо същия период на предходната година.
    Спрямо третото тримесечие на 2009 г. средната месечна заплата в обществения сектор нараства с 4.7 на сто, а в частния сектор – с 11.8 на сто.