Облакът от вулкана продължи към Европа

Пряко вулканично замърсяване
над България няма
Утре 17 април сутринта местно време
облака от вулканична пепел ще достигне
до границата Румъния-Молдова, ще обхване
Румъния, почти изцяло Унгария и Австрия
ще достигне до Венецианския залив
София, 16 април 2010г.
  Пряко вулканично замърсяване до този момент над България няма,
съобщиха от Министерството на транспорта,
информационните технологи и съобщенията.
  Прогнозите са, засега са, че вулканичната пепел няма да
премине през въздушното пространство на страната ни, съобщи БТА.
  Вулканичната пепел, като явление, което е резултат от
значителни вулканични изригвания, започва да се разглежда
активно след 1982 година. Причината, която провокира
изследванията в тази област, е първият случай на авиационно
произшествие, вследствие на попадане в облак от вулканична
пепел, регистриран на 24 юни 1982 година. Въздухоплавателно
средство тип Боинг 747, при изпълнение на полет на височина 11
300 m по маршрут Куала Лампур Малайзия до Пърт Австралия,
получава отказ на четирите двигатели. След спиране на
двигателите, въздухоплавателното средство в продължение на 16
минути снижава с отказали двигатели от 11 300 m до 3 600 m,
когато пилотът успява да запусне три от двигателите и успешно да
извърши аварийно кацане в гр.Джакарта.
  Към днешно време Международната организация за гражданско
въздухоплаване (ИКАО) разполага с 9 консултативни центъра за
вулканична пепел. В Европа има два центъра - Лондон с район на
отговорност Великобритания и Северния Атлантик, Тулуза -
континентална Европа и Африка, включително западна Русия и Индия.
  Тези центрове са оборудвани с мощни електронноизчислителни
машини, които обработват огромно количество метеорологична
информация. Входните данни са от наземни метеорологични
обсерватории, метеорологични радари, геостационарни спътници
разположени на 36 000 km, орбитални спътници, самолети, кораби и др.
От днешната прогноза се вижда, че на 17 април в 9.00ч. б.вр.
време южната граница на облака от вулканична пепел ще достигне
до границата между Румъния и Молдова, ще обхване северна
Румъния, почти изцяло Унгария и Австрия ще достигне до
Венецианския залив.
По 200 милиона долара на ден губи въздушният транспорт от вулкана.
ПРИПОМНЯМЕ:
Вулкан в Исландия спря полетите до САЩ