Цените в производството – нагоре

БИЗНЕС
Индексът на цени на производител (ЦП) на вътрешния пазар
в България през декември 2009 г. е с 0.9% над равнището
от предходния месец
ЦП е един от основните най-ранни показатели 
за скок на крайните потребителските цени и 
намаляване на работния състав 
София, 29 януари 2010г.
  Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през
декември 2009 г. е близо с 1% - 0.9% над равнището от предходния
месец, съобщиха от Националният Статистически Институт (НСИ).
  Увеличение на цените има в добивната промишленост - с 4.6%,
в преработващата промишленост - с 0.9%, и при
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия
и газ - с 0.2%.
  В преработващата промишленост по-значително увеличение на
цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството
на машини и оборудване (с общо и специално предназначение) - с
0.6%, и при производството на напитки - с 0.5%, а
намаление е отчетено при производството на химични продукти - с
0.5%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 0.4%.
  Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през
декември 2009 г. намалява с 0.7% в сравнение със същия
месец на 2008 година. Цените падат в преработващата промишленост
 - с 0.5%, и при производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - с 5.4%, докато в
добивната промишленост е регистрирано увеличение - с 24.5%.
  Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо
декември 2008 г. е отчетено при: производството на дървен
материал и изделия от него, без мебели - с 8.8%;
производството на хранителни продукти - с 4.3%;
производството на изделия от други неметални минерални суровини
- с 3.5%.
  Увеличение на цените се наблюдава при: производството на
химични продукти - с 6.3%; производството на превозни
средства, без автомобили - с 5.9%.
 Увеличението на производствените цени е един от най-ранните
показатели за увеличение на крайните потребителски цени, които плаща
всеки в една държава. Както и сигнал за бизнеса за инвестициите и работната ръка,
които намаляват след подобни заключения.
Добър пример е този от октомври 2009г., когато най-големият бирен
концерн в света „Анхойзер Буш – ИнБев” (ABInBev), който притежава
пивоварната „Каменица”, обяви, че продава всичките си 11 бирени фабрики в
България, Румъния, Унгария, Хърватия, Чехия, Сърбия и Черна гора,
тогава съобщи Блумбърг.