Day: January 17, 2010

Пари за жертвите на престъпления в България

За 4 месеца 10 жертви на престъпления са получили общо 16 652 лв. компенсации От 58 подадени молби – уважени 10 От 2007г. до днес – 260 заявки за финансова помощ София, 17 януари 2010 г. На 10 жертви на…