Day: July 24, 2019

Нова Лична Карта и Шофьорска Книжка за Калифорния (CA ID & DL) + видео

24 юли 2019 г. Днес сутринта открихме два затворени офиса на службата за издаване на лични (идентификационни) карти и шофьорски книжки (DMV – Department of Motor Vehicles (ДМВ), съответстваща на българския КАТ на МВР) в Лос Анджелис, Калифорния. Оказа се,…