Day: March 11, 2013

Спасяването на Българските Евреи – официални документи от архива

540 документа подбрани от 500 хиляди архивни материали за Спасяването от гибел на 48 398 човешки живота и плюс спасяването дори на евреи от Европа, показват едно уникално постижение на един достоен народ  и дават възможност на всеки, който прочете оригиналите, да изгради…