Day: January 12, 2023

Светът до 2025 и 2033 – доклада на СИФ и как да участваме в Давос – World Economic Forum Annual Meeting 2023

“Едно уникално, несигурно и бурно десетилетие, което предстои и 1то връщане назад в човешкото развитие от десетилетия” Народите ще обеднеят и пак ще плащат за всичко, а от управляващите зависи само кога и колко, и дали ще помогнем на природата,…