Day: October 22, 2022

Конституция на Република България

Република България се управлява според Конституцията и законите на страната и гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да…