Day: March 30, 2022

САЩ призна за световна продоволствена криза и опасност от масов глад предизвикани от Русия (положението в цифри)

“30% от световния износ на пшеница обикновено идва от Черноморския регион, както и 20% от световната царевица и 75% от слънчогледовото олио. 13 милиона души по света може да бъдат тласнати към хранителна несигурност” – зам-държавния секретар на САЩ Уенди…