България 3та след САЩ и Япония за язовири … кога

Единствената държава в света, която до 1980 г. абсолютно сама си построява всичките си язовири и ВЕЦ-ове

В България има 6840 язовира, а най-големият язовир в България, както по обем така и по площ, е язовир Искър. Той се намира в горното течение на река Искър, между София и Самоков и се нарежда на 1-во място със своите 655,252 млн. м3 общ обем, по данни на М-вото на околната среда и водите. Залята площ: 30 км2; дължина: 13,5 км; дълбочина: 75 м; бетонно–гравитачна височина на стената: 76 м. Строителството на язовира започва през 1949г. до 1954г., през която е официално открит. Докато е бил в строеж, за кратко е бил преименуван в „Гигант язовир Сталин“, но след това името му е върнато. Използва се за водоснабдяване на столицата.

Никол Данева

   Невероятно, но факт: в края на 60-те на ХХ век България е на трето място в света след САЩ и Япония по броя на изградените язовирни стени. Всички изградени тогава язовирни стени функционират и до днес, въпреки нулевата поддръжка на същите.
България е единствената държава в света, която до 1980 г. сама си построява със собствени сили, средства, и по свои проекти със собствен работен състав, всичките си язовири и ВЕЦ-ове, като от всичките известни конструкции тогава в света на стени за язовири, сме построили 95 % от тях сами.

Язовир Огоста се намира в северозападна България, на около 1/2 км от Монтана. Той е 2-ят най-голям язовир в България по обем и 4-ти по площ. Открит е през 1987г., като е строен над 20 години. Днес водоемът се използва предимно за производство на електроенергия и риболов. Общ обем: 506,000 млн. м3;
Залята площ: 23.6 км2;
Дължина на язовира: 6,26 км; Земно-насипна
височина на стената: 58,5 м.

Оценката, че водата в България е малко, води до стратегическото решение в периода 1950 – 1985 година в страната да бъдат построени 216 големи и над 2000 малки язовира. Тяхната вода се ползва и до днес за поливане, водоснабдяване и производство на електроенергия.
За последните 30 години е построен един-единствен нов язовир (“Пловдивци” край Рудозем, 2018). От всичките 6844 язовира за ремонт са 858. Налице е дефицит от 2000 хидроинженери.

Някои факти:

На 4 язовира стената е висока над 100 м. Лидер по този показател е „Въча” (145 м.)
С най-голям обем е яз. „Искър” (673 млн. куб. м).
Язовир “Огоста” е вторият по обем язовир у нас (540 млн. куб. м.)

Язовир Кърджали е строен от 1957г. до 1963г., когато е завършена стената. Намира се на 3 км. от града. Язовира предоставя добри възможности за риболов, използва се предимно за добив на електроенергия, а стената му е е на 2-ро място по големина в България. Oбщ обем: 497,236 млн. м3; Залята площ: 16,4 км2; Дължина на язовира: 20 км; Бетонна дъгово-гравитачна височина на стената: 103.5 м.

Язовир “Кърджали” е с уникална стена и трети по обем (500 млн. куб. метра.)
Язовир „Белмекен“ е най-големият язовир на Балканския полуостров с насипна стена и е част от уникалната каскада „Белмекен – Сестримо – Чаира“ с обем 140 млн.куб. м.

ПАВЕЦ “Чаира” и каскадата “Белмекен – Сестримо – Чаира” нямат аналог в цяла днешна Европа, и почти в целия свят!
Това съоръжение е несравнимо с днешната ни икономика и инженерно-строителен капацитет.
От централата през 3-километрова безнапорна деривация водата достига до дневния изравнител на ВЕЦ Момина клисура, и след централата, преминавайки по 70-километров тунел, достигат до язовир “Пясъчник”, чрез които се подпомага напояването на горнотракийското поле.
70 километра тунел през планината, построен през 1974 г. на надморска височина от 1900 м – само от български проектанти, строители и инженери!
Само с български инженерен и строителен състав и сила в каскадата са построени 3 язовира, 2 дневни изравнителя, 4 електроцентрали, обвързани помежду си чрез сложна мрежа от напорни тунели и тръбопроводи, каптажи и канали. За едва 8 години време, при тогавашната техника и средства за строителство във високо-планински условия!

Няма такава държава в света и до днес с такова постижение.
Може само да се гордеем с нашите бащи и деди строители, и проектанти на язовири и каскади.

Да добавим и Калин (най-високо разположеният язовир в България и на Балканския полуостров – 2394 м н.в., строен 1943-46г.), Копринка, Камчия, Йовковци, Голям Беглик, Дяково, Лобош (Пчелина), Цонево. И накарая Цанков камък: Чашата на скъпоструващия язовир “Цанков камък”, чийто строеж започва в средата на 80-те и приключва през 2010 при мандата на Тройната коалиция, през 2017 се е спукала. Водата в левия ръкав на язовира се излива в подземните недра през пукнатини в карстовите скали и излиза на няколко километра под с. Стоманово. Заради това се налага спешен ремонт.
Защо няма снимки от другите язовири? Да, има още много красоти. Не са подценени, просто толкова свалих от мрежата засега.

Оценката, че водата в България е малко, води до стратегическото решение в периода 1950 – 1985 г. в страната да бъдат построени 216 големи и над 2000 малки язовира. Тяхната вода се ползва и до днес за поливане, водоснабдяване и производство на електроенергия.
За последните 30 години е построен един-единствен нов язовир (“Пловдивци” край Рудозем, 2018 г.). От всичките 6844 язовира за ремонт са 858. Налице е дефицит от 2000 хидроинженери.
Някои факти:
На 4 язовира стената е висока над 100 м. Лидер по този показател е „Въча” (145 м.)
С най-голям обем е яз. „Искър” (673 млн. куб. м).
Язовир “Огоста” е вторият по обем язовир у нас (540 млн. куб. м.)
Язовир “Кърджали” е с уникална стена и трети по обем (500 млн. куб. метра.)
Язовир „Белмекен“ е най-големият язовир на Балканския полуостров с насипна стена и е част от уникалната каскада „Белмекен – Сестримо – Чаира“ с обем 140 млн.куб. м.

ПАВЕЦ “Чаира” и каскадата “Белмекен – Сестримо – Чаира”, за които в последните дни се говори във връзка с решаването на водната криза в Перник, нямат аналог в цяла днешна Европа, и почти в целия свят!
Това съоръжение е несравнимо с днешната ни икономика и инженерно-строителен капацитет.
От централата през трикилометрова безнапорна деривация водата достига до дневния изравнител на ВЕЦ Момина клисура, и след централата, преминавайки по 70-километров тунел, достигат до язовир “Пясъчник”, чрез които се подпомага напояването на горнотракийското поле.
70 километра тунел през планината, построен през 1974 г. на надморска височина от 1900 метра – само от български проектанти, строители и инженери!
Само с български инженерен и строителен състав и сила в каскадата са построени 3 язовира, 2 дневни изравнителя, 4 електроцентрали, обвързани помежду си чрез сложна мрежа от напорни тунели и тръбопроводи, каптажи и канали. За едва 8 години време, при тогавашната техника и средства за строителство във високо-планински условия!

Още факти:

Най-високата язовирна стена в страната: 144,5 м – язовир Въча

Най-дългият язовир в България: над 30 км – язовир Ивайловград

Най-високо разположеният язовир в България: 2394 м – язовир Калин

Най-голямото езеро в България: 28 км2 – Бургаското езеро (Вая)

Най-дълбокото езеро в българия: 37,5 м – Окото, едно от 7-те рилски езера