Кой може да влиза в България от 22 май, и кой не подлежи на карантина? (+ видео)

Международно летище София (SOF/LBSF), известно още като Аерогара София, е най-голямото летище в България. То е разположено на около 10 km източно от центъра на столицата. През 2019 г. през летището преминават рекордните 7 107 096 пътници, което е с 2% повече от облсужената бройка през 2018 г.

От 22 май 2020 г. отпадна забраната за влизане в България на български граждани, членовете на техните семейства, както и за лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин. Няма забрана за влизане у нас и за лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Р България и членовете на техните семейства. Това се казва в новата заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, № РД-01-274/21.05.2020 г., която отменя предишната от седмица назад № РД-01-265/14.05.2020 г..

Отпадна забраната и за гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение (включително Светлейшата Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако̀ и Държавата град Ватикан) да влизат на територията на България.

ВАЖНО: В терминалните сгради на Аерогара София се допускат само пътуващи, като влизането става след измерване на телесната температура и показани нормални стойности. Пътниците трябва да спазват и физическа дистанция от 1,5 – 2 м. и НЕ се допуска смесването на пътници от различни полети. Затворени са всички търговски обекти на територията на летището, с изключение на магазините за хранителни стоки.

На територията на България могат да влизат и:

 • медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници, и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;
 • работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;
 • транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари, екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз, и друг транспортен персонал при необходимост, включително екипажи на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове;
 • чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения;
 • лица, пътуващи по хуманитарни причини;
 • представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към: изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, включително лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта, удостоверено с писмо от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност;
 • сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;
 • погранични работници.

Граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) на България са обособени територии със специален режим на пропускане и охрана, които се изграждат на международни шосейни пътища, както и на територията на международни железопътни гари, летища и пристанища за обществен транспорт, през които единствено се разрешава преминаването на държавната граница на страната.

При влизане на територията на България на 14-дневна карантина НЕ подлежат български граждани и граждани на държави-членки на ЕС, които са:

 • лица, пътуващи по хуманитарни причини;
 • представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към: изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Р България, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, включително лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта, удостоверено с писмо от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност;
 • водачите на автобуси, извършващи международен превоз на пътници;
 • водачите на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки.

Това важи и за следните лица, независимо от тяхното гражданство:

 • медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници, и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;
 • работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;
 • чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения;
 • погранични работници.

24 май 2020 г. Само 19 нови случая на короновирус има в България, отчете тази сутрин зам.-шефът на Националния оперативен щаб (НОЩ) Тодор Кантарджиев. Малкият брой нови случаи е относим към по-малкия брой изследвани проби – 886, направени през почивния ден събота. Няма заразен медицински персонал. Починали през изминалото денононощие са 4-ма. 2427 са общо случаите от стъпването на заразата у нас. Общият брой починали от COVID-19 вече е 130.

На 14-дневна карантина НЕ подлежат и членовете на семействата на български граждани, както и лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин, когато срокът на техния престой в България е до 7 дни.

Всички останали лица се поставят под 14-дневна карантина в дома или в място за настаняване, което лицето е посочило.

НЕ се променят разпоредбите за транзитно преминаване през територията на България. 

Лицата, които НЕ се поставят под карантина, както и лицата, които преминават транзитно през територията на страната, представят на органите на граничния здравен контрол декларация по образец – Приложение № 1, която ще намерите, като последна страница в пълния текст на издадената на 21 май Заповед № РД-01-274 в прикачения pdf-файл: rd-01-274

Ммм