Day: May 20, 2020

Нестинари в Америка (Nestinari – Fire Dance in America + video in English)

Идваме за огъня в Америка, ама получаваме жаравата! Има две форми на живот – гниене и горене! Нестинарството е признато за световен феномен! 21-ви май – Св. Константин и Елена. Освен със светците, празникът се свързва и със забележителния ритуал…