Day: October 20, 2019

Вергил Ваклинов и Вихър от Героите на България

Граничарят и кучето загиват при защита на Родната граница На 1 юли 1953 г. младши сержант Вергил Ваклинов, редник Трайко Стаменов и служебното куче Вихър изпълняват бойна заповед по охрана и отбрана на държавната граница в местността „Ливадите“, край с.…