Day: October 22, 2017

“Жена” или … жена

Женска “слабост” в замяна на мъжка сила, изразена като любов Хенри Марков (Henry Makow, Ph.D.) Само за 40 години много жени са загубили връзка с естетвените си инстинкти за любов. Вследствие на това семейството е в безпорядък, сексуалната поквара е…