Как се преразпределиха “благата на народа” в САЩ за 35 години?

Как се преразпределиха приходите на хората в Съединените Щати от 1971 до 2015-та година?

Подвижната графика е подредена по годишен доход на домакинство, и ясно показва промяната в разликата между тези с приходи под $200,000 на година, и онези над тази сума. По-долу наблюдавайте движението на приходите!

Вижда се ясно как е спадал доходът на бедните и средната класа, и се е качвал този на заможните. 

Или простичко казано “преразпределение на благата на народа” на САЩ за последните 35 години

View post on imgur.com