Day: April 29, 2017

Как се преразпределиха “благата на народа” в САЩ за 35 години?

Как се преразпределиха приходите на хората в Съединените Щати от 1971 до 2015-та година? Подвижната графика е подредена по годишен доход на домакинство, и ясно показва промяната в разликата между тези с приходи под $200,000 на година, и онези над…