Day: February 20, 2017

2/3-ти от бизнеса в България не одобрява новите висшисти

Основните пропуски в образованието са в професионалните умения и за работа в екип, езикови знания и предприемаческо мислене През следващите 5-10 години ще трябват 70% специалисти, завършили техническо образование, и 35% с икономически профил За поредна година се потвърждава неудовлетворителната…