Day: March 14, 2016

Видео-клип за Българската 50-годишна капсула в Антарктика

Послания от хора от България и чужбина, от 7 до 90-годишна възраст се намират под Българския Православен храм на ледения континент  Видео със субтитри бе издадено за Проект Антарктика “Послание на Края на света до хората от Утрешния свят” (The Time…