Day: May 16, 2014

Колко живее българинът?

Ср. продължителност на предстоящия живот за периода 2011 – 2013 г. е 74.5 години В регионален аспект варира от 72.3 години в област Враца до 76.0 години в област София (столица) България е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота в ЕС…