Day: January 14, 2014

60 на ден напускат България – в Родината си стават по-бедни, болни, прости и нещастни

  След 20 години представителите на българския етнос у нас ще бъдат 3,100,000, ромите ще са 1,800,000, турците ще си останат около 800,000, колкото са и сега, а представителите на други етноси ще бъдат около 300,000, тъй като те ще дойдат от други…