Day: August 19, 2013

Розовото масло само българско – с патент в ЕС

19 август 2013 г. Българското розово масло е на път да бъде патентовано от Европейския съюз и броени дни остават до изпращането на искане за защитено географско указание на продукта Европейската Комисия (ЕК). Това стана известно от сайта на Министерство…