Day: July 24, 2013

Цар Плъх си има Дворец Парламент

  За Хората и Плъховете За Българите – Децата и Внуците на Прехода – 25 години по-късно  По-добре изяден от лъв, отколкото нахапан от плъх   24 юли 2013 г. Има една позабравена книга на Джеймс Клавел “Цар Плъх”, за…