Day: January 3, 2013

Фискалната пропаст – къде е и какво ще/се случи?

Преодоляването на “фискалната пропаст” – благополучно завърши в първия ден на Новата година с президентски подпис и след гласуването в Конгреса в последните минути на старата година и предпазиха от увеличаване данъци и съкращаване на бюджетни разходи и заплахата да върне страната…

Следят телефони и имейли на чужденците в САЩ без съд

Разрешението се прилагаше през последните 5 години, но срокът му на действие ще изтече в края на тази година и сега е възобновено за същия срок, през който няма да е необходимо разрешение от специализиран съд, а министерството на правосъдието…