14% искат да напуснат България

Намерение да работят или учат в чужбина, без да напускат страната завинаги – 28%  –  3% повече в сравнение с ноември 2009 г. – 67% от хората биха насърчили децата си да отидат да учат в чужбина, а 37% ги карат да напуснат завинаги

7 Октомври 2012г. 14% от българите са заявили в края на септември 2012г., че искат да напуснат България завинаги, сравнено с 2009г, когато са били 9%, показват резултатите от проучване на Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ) за миграционните нагласи на българите.

Според проучването желаещите да напуснат страната са предимно младите българи – на възраст между 29 и 39 години.

По-високи дялове на готови да емигрират има сред висшистите и сред безработните, е посочено в изследването.

Намерение да работят или учат в чужбина, без да напускат страната завинаги, заявяват 28% от участвалите в изследването – също с 3% повече в сравнение с ноември 2009 г.

Подобни желания заявяват 63% от интервюираните на възраст до 29 години и 40% от интервюираните на възраст между 30 и 39 години, 38% от жителите на София, както и 50% от безработните, участвали в изследването.

По-високо от средното желание за миграция – временна и постоянна, са били регистрирани сред представителите на ромския и турския етнос, съобщават от НЦИОМ.

Анализът на данните показва, че 67% от хората биха насърчили децата си да отидат да учат в чужбина, като така са отговорили предимно хората на възраст до 49 години, с висше образование, и тези, живеещи в столицата.

Над 70 на сто от интервюираните твърдят пък, че биха окуражили децата си да отидат да работят в чужбина за определен период от време.

Подобно намерение са заявили по-често хората на възраст до 49 години, със средно образование, и жителите на областните градове.

Не е малък и делът на хората, които биха насърчили децата си да отидат да живеят в чужбина завинаги, който е 36%.

Когато става въпрос за окуражаване на емиграционните нагласи сред децата, родителите в активна възраст са по-склонни да подкрепят подобни намерения, докато по-възрастните (особено над 60 години), които имат нужда от грижи, са категорично против.