Day: October 6, 2012

Българите в Канада с две пенсии

Периодите на осигуряване ще бъдат сумирани за определяне правото на пенсия във всяка от двете държави и лицата ще получават „две” пенсии – българска и канадска, като размерите им ще бъдат пропорционално на осигурителните периоди 6 октпмври 2012г. Спогодба за социална…

Университетите в US и Калифорния начело в Света – нашите извън 400-те

Гадничко – многовековен народ с далечни постоянни традиции и преклонение в образованието и културата, стойностна нация от години с човеци с един от най-високите “Коефициенти на Интелигентност”, да се окаже, че СИ НЯМА УНИВЕРСИТЕТ!   Американски: ТОП-10 — 7, ТОП-20…