Българите в Канада с две пенсии

Периодите на осигуряване ще бъдат сумирани за определяне правото на пенсия във всяка от двете държави и лицата ще получават „две” пенсии – българска и канадска, като размерите им ще бъдат пропорционално на осигурителните периоди

6 октпмври 2012г. Спогодба за социална сигурност и административно споразумение към нея подписаха в края ня изминалата седмица министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и министърът на човешките ресурси и развитие на уменията на Канада Даян Финли, съобщиха от пресслужбата на ведомството.

В рамките работното посещение на българската делегация в Канада, в петък, Младенов подписа документ, с който се регламентират гаранциите за пенсионните права на над 50 000 българи, които живеят в Канада.

Периодите на осигуряване в Канада и България ще бъдат сумирани за определяне правото на пенсия във всяка от двете държави, като размерът на пенсията, която ще бъде отпусната от Канада, ще бъде само за осигурителните периоди, за които са били осигурявани в Канада.

Размерът на пенсията, отпусната от България ще бъде определен на базата на осигурителния стаж, придобит в България и доказан със съответни документи.

С това лицата ще получават „две” пенсии – българска и канадска, като размерите им ще бъдат пропорционално на осигурителните периоди.

Дали едно лице е било осигурявано в двете страни ще трябва да кажат съответните агенции- България това е Националния осигурителен институт, а за Канада – Направление „Международни операции” към Министерството за развитие на човешките ресурси.

Потвърждаването на стажа ще се извършва служебно, а проектът на спогодбата подлежи на ратификация.

Очаква се Спогодбата да влезе в сила през втората половина на 2013 г.