Задължителен изпит по български език за нашенци, които искат българско гражданство заради българските си корени

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков: “Изпитът е необходим, за да са сигурни властите, че новите българи ще са пълноправни членове на обществото“

Не са отбелязани критериите за това как децата в предучилищна възраст ще могат да получат българско гражданство без да имат възможност да положат изпит по български език

Премиерът Бойко Борисов открива и закрива заседанието на МС – пак насоли “червените”

23 юни 2012г. Създава се задължителен изпит по български език за хора, които искат българско гражданство на основание българските си корени, независимо на коя друга държава са граждани и моментното им местоживеене. Тази голяма промяна в законите на Р България, която касае пряко нашенци в САЩ и по целия Свят стана ясна на заседанието на МС в сряда 20 юни 2012г. през изминалата седмица, стенограма24.doc на което бе публикувана на 21 юни на официалния уебсайт на Министерски Съвет на Република България (МС) като Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. Решението е прието без коментари за допълнителни промени.

По думите на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков от заседанието изпитът е необходим, за да са сигурни властите, че новите българи ще са „пълноправни членове на обществото“.

На заседанието не са отбелязани критериите за това как децата в предучилищна възраст ще могат да получат българско гражданство без да имат възможност да положат изпит по български език.

Опростена процедура се създава за придобиване или възстановяване на българско гражданство за съпрузи на хора с българско гражданство. „Това нещо го има в почти всички държави в Европейския съюз“, казва Дянков.

Промени за опростяване на получаване на българско гражданство са направени освен за “обикновенните чужденци”, но и за бизнесмените, което става ясно от изказването на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Той предлага да има улеснена процедура за даване на българско гражданство за чужди бизнесмени, които са осъществили инвестиция за над 200 000 лева в страната, което също става ясно от стенограмата от заседанието на МС.

Тази възможност може да се предвиди със съвместна наредба на министъра на икономиката и министъра на финансите, в която подробно да се определи какво означава инвестиция и над кое ниво това може да се смята. Първоначалното предложение на Министерството на финансите е 200 хиляди лева. Съобразили сме се с практиката в други държави от Европейския съюз“, заявява финансовият министър.

Промените в Закона за българското гражданство дават възможност на хората от страните от ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария да получават български паспорти, без да се отказват от досегашното си гражданство. С други думи за държави от Европейския съюз е възможно вече двойно гражданство.

“По тази точка от закона сме работили заедно с Министерство на правосъдието над една година. Отдавна не е правена промяна в този закон. Той е морално доста остарял,” казва Дянков на заседанието.

Правосъдният министър Диана Ковачева добави, че промените в закона ще дадат възможност за създаване на електронни регистри на процедурите за даване на гражданство. “Не на последно място важна промяна са също така измененията в чл. 12, т. 6 за освобождаване на кандидатите за българско гражданство от досегашното им гражданство. Тук е предвидена дефиниция на това понятие, но заедно с това е важно, че законопроектът предвижда към досегашните две хипотези да бъде добавена една нова, а именно, когато лицето е подало молба за освобождаване от досегашното си гражданство, но обективно не е възможно да се освободи от него, това да не се прави,” завява министър Ковачева.

Заседанието започна в 10.15 часа сутринта и беше открито и ръководено от министър-председателя Бойко Борисов: “Да ви прочета един поздрав към Станишев от Европейската централна банка: „България изпълнява всички числови критерии за членство в еврозоната. Тъй като много страхове в българите искаха да насадят… Но няма да влизаме в еврозоната, защото не ни се помага сега на другите, първо ние да си оправим нашите доходи.”

Премиерът продължава да насолява “червените”: “Преди десетина дни България и Германия бяха извадени от процедурата за свръхдефицит. Сега с Дания и Швеция сме в една компания. Ако бяхме го оставили Станишев и тройната коалиция, щяхме да сме с гърците на същото дередже и по-лошо, защото на тях заради еврозоната има кой да им помогне, на нас нямаше кой да ни помогне. … И утре пак ще им го прочетем … тук хората са дали табличките. Ау, Обединеното кралство колко е назад, ау, ау! Прати му го това на Орешарски и Станишев в едно пликче, комплимент.”

На заседанието бе одобрено и Решение за одобряване проект на Закон за българите и българските общности извън Република България. СИМЕОН ДЯНКОВ: “Свързан е с предишното предложение. Сегашният Закон за българите и българските общности извън Република България е морално остарял – от 1999 година. По този начин той ще се съобразява с новите закони на Република България.”

Заседанието на МС на Р България на 20 юни завърщва с окончателните думи с предложение да не се коментира на премиера Бойко Борисов за Постановление за изменени и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление №229 на Министерския съвет от 2009 г.:

Точка 49 я приемаме с единодушно мнозинство, без никой да е против по тази точка, защото тя е правилна и много вярна.”