Day: June 15, 2012

Узаконяват нелегално влезли в САЩ като деца

Секретарят по вътрешната сигурност на САЩ Джанет Наполитано обяви днес, че директивата незабавно влиза в сила и че те не представляват риск за националната сигурност или обществената безопасност, но трябва да отговарят на няколко основни критерии, за да бъдат освободени…