Day: April 4, 2012

Пазарът на лекарства в САЩ “под въпрос”

Продажбите на лекарства ($320 млрд.) през 2011 г. са само с 3,7% повече от 2010 г., като увеличението е само 0,5% на глава от населението и се дължи на нови марки и на младите хора, които ползват родителски застраховки и…