Забраняват наемането на нелегални чужденци на територията на България

През месец февруари тази година двама българи бяха сгащени при опит да прекарат нелегално с колата си през ГКПП Кулата афганистанец и тунизиец. При извършената проверка граничарите открили специално пригоден тайник при бутилките на метановата уредба на колата. Именно в него били натъпкани двамата чужденци, които се оказали без документи освен удостоверения за временно пребиваване в Гърция. Това е само един от стотиците случаи, особено след започналите протести в Близкия изток. ФОТО: Монитор

Работодателят ще плаща обезщетението на незаконно наетия в размер на минималната работна заплата за страната или за съответната икономическа дейност за период не по-малко от три месеца, като сумата е дължима и след връщане на чужденеца

Работодателят следва да поеме разходите по връщането на чужденеца

23 март 2011г. Чрез промени в Закона за насърчаване на заетостта ще се въведе забрана за наемане на незаконно пребиваващи на територията на България чужденци, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Това е поредна мярка за борба за намаляване на недекларираната заетост и на експлоатацията на чужденци, както и с незаконната трудова миграция.

Приетият днес от Министерски съвет законопроект има за цел да хармонизира българското законодателство в областта на заетостта на чужденци – граждани на трети държави, на територията на страната ни с две нови европейски директиви в областта на трудовата миграция – относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост и за предвиждане на  минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава.

Увеличението на емигранти към България и Гърция за 2010г. спрямо 2009г. е 300%.

Законопроектът предвижда на незаконно наетия незаконно пребиваващ чужденец да се изплати обезщетение от работодателя, включващо размера на минималната работна заплата за страната или за съответната икономическа дейност за период не по-малко от три месеца, като обезщетението е дължимо и след връщане на чужденеца. Работодателят следва да поеме разходите по връщането на чужденеца.

Чрез законопроекта се гарантира равното третиране на притежателите на синя карта на ЕС относно предоставянето на услуги от Агенцията по заетостта, условията на труд, достъпа до стоки и услуги, признаването на професионална квалификация и др.

Дадена е възможност през първите две години притежателят на синя карта на ЕС да работи само на територията на България, катоможе да смени работодателя си след получаване на писмено разрешение от Агенцията по заетостта.

С този законопроект се дава възможност на министърът на труда и социалната политика след провеждане на консултации със социалните партньори и по препоръка на Националния съвет по трудова миграция да ограничава достъпа на чужденци до българския

пазар на труда.

В изпълнение на мерките на правителството за оптимизация на държавната администрация със законопроекта се обединяват съществуващите пет Българо-германски центъра за професионално обучение в Пазарджик, Плевен, Смолян, Стара Загора и Царево в Държавно предприятие “Българо-германски център за професионално обучение”. Основният му предмет на дейност е осъществяване на обучения за придобиване на професионална квалификация на лица, навършили 16 години, обучения за придобиване на ключови  компетентности и професионално ориентиране.

ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ тук:

Zakon za chujdencite v Bulgaria