Day: March 3, 2011

Виенският бал: валс и проституция

Какво се оказа – историята и настоящето – Европа ни даде проституцията – но евтината – за тях остана скъпата “Когато, обкръжена от слугини, тя плуваше в охолство и разкош, във Солун, на пазара за робини, гяурките вървяха пет за…