Българка избрана за шефка в Евробизнеса

БИЗНЕС

За вицепрезидент на Групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ е избрана Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България
                               КОЙ КОЙ Е … /вижте по-долу/
     20 октомври 2010г. За вицепрезидент на Групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ е избрана Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България, съобщиха от асоциацията.
    Ангелова е избрана отново и за член на Бюрото на ЕИСК – органът, който ръководи политически дейността на комитета. ЕИСК е консултативен орган, който предоставя официална възможност на представителите на социалните партньори и на гражданското общество в ЕС да изразят своето мнение по основни въпроси в ЕС. 
    Групата на работодателите, в която членуват 111 представители на бизнеса от индустрията, търговията, услугите и земеделието от 27-те държави членки на Европейския съюз, играе ключова роля за създаването на благоприятна бизнес среда в общото европейско икономическо пространство, се отбелязва в
съобщението.
    Милена Ангелова ще отговаря за стратегията на Групата на работодателите и за връзките с Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес /Website of CEEP/. Подобна позиция дава възможност за пряко представяне на българската позиция при формирането на политики на европейско равнище по важни въпроси като повишаване на конкурентоспособността, подобряване на бизнес климата, Европа 2020, пише в съобщението.

КОЙ КОЙ Е?

Милена Ангелова – Член на Икономическия и социален съвет от 18 октомври 2005 г.  1-ва група – организации на работодателите на национално равнище. Главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България, Член на постоянната комисия на ИСС по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване.

Родена на 23.09.1972 г., гр. Габрово

Образование и специализации: 09.2004 г. – Академия за международна икономика, Берлин, Германия; 09.2003 г. – Висше международно училище по бизнес, Париж, Франция; 08.2002 г. – Копенхаген бизнес училище, Копенхаген, Дания; 11.2001 г. – Бизнес училище, Университет “Бокони”, Милано, Италия; 01.1997 г. – 03.1998 г. – OWZ – Мюнхен, Германия; 09.1997 г. – 06.1998 г.  – City University Business School, Лондон, Великобритания; 08. 1995 – 09.1995 г. Institute For Local Government and Public Service, (Affiliated With the Open Society Institute), Budapest, Hungary, Faculty of Science, Charles University, Prague, Czech Republic; 1996 – 2001 г. – Икономически университет, Варна, Доктор по икономика, международен маркетинг; 1995 – 1997 г. – Икономически университет, Варна, Екологичен бизнес мениджмънт; 1991 – 1996 г. – Икономически университет, Варна, магистър, Маркетинг и мениджмънт

 Професионална дейност: От май 2002 г. досега – Асоциация на индустриалния капитал в България, главен секретар ; От юни 2002 г. досега – Икономически институт, Българска академия на науките, научен сътрудник І степен; Юни 2000 – юни 2002 г. – „Девня Цимент” АД, ръководител отдели „Връзки с обществеността и комуникации” и „Маркетинг, реклама и пазарна информация”; Октомври 1999 – юни 2000 г. – Ваканционен клуб „Ривиера” АД, специалист по маркетинг; Септември 1997 – юни 1998 г. – Фондация “Златна Варна”, мениджър връзки с обществеността; Февруари 1997 – юни 1997 г. – Икономически университет, Варна, асистент; Февруари 1996 – март 1997 г. – Регионален информационно-консултантски център по масова приватизация, мениджър – консултант

Членство в организации: Член на Европейския икономически и социален съвет – група І, мандат 2007 – 2010; Главен делегат на АИКБ в СЕЕР (от 2007 г.); Член на Съвета за обществени консултации към Комисията по европейските въпроси на Народното събрание към НС (от 2010 г.); Заместник-член на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка (от 2006 г.); Член на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси” (от 2006 г.); Член на Комитета за наблюдение на Националната програма за развитие на селските райони (от 2006 г.); Заместник-председател на УС на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (от 2005 г.); Член на Българската асоциация по маркетинг (от 2003 г.); Член на Балканската мрежа по управление (от 2002 г).

 Чужди езици:  английски, френски  и руски