Day: October 8, 2010

МВФ четка правителството

Ръководителят на мисията на Междунардония  Валутен Фонд /МВФ/ Катрина Пърфийлд: България навлиза България навлиза в етап на възстановяване от кризата, благодарение на добра политика на правителството /Емил Боянов, София/ 4 октомври 2010г. Благодарение на стабилната финансова дисциплина и добрата политика,…