България бюджетно “полупрозрачна”

 

България тази година не само, че не попада сред страните, които имат голямо повишение на индекса за прозрачност, повече от 10 процентни точки, но и има известно намаляване на прозрачността.

БИЗНЕС

Страната ни е сред държавите, в които има “някаква прозрачност” – между Аржентина и Уганда – по-добре сме от Албания и Македония – по-зле от Турция, Словения и Румъния

   20 октомври 2010г. България е между Аржентина и Уганда по бюджетна прозрачност. Страната ни е сред държавите, в които има “някаква прозрачност” за бюджета, но е далеч от най-добрите примери, коментираха Лъчезар Богданов, управляващ  партньоор в “Индъстри уоч” и Георги Ангелов – старши икономист в институт “Отворено общество” на специална пресконференция в БТА.

  Индексът “отворен бюджет” за страната за 2010 е 56, като индексът е със стойности от нула до 100 /0 е най-лошият възможенрезултат, а 100 най-добрият/.  Индексът изследва бюджетната прозрачност за периода  от средата на 2009 до есента на същата година, което обхваща времето на края на управлението на предишното правителство и началото на сегашното, коментираха икономистите.
       Международният индекс “отворен бюджет” се изготвя за трети път, като в изследването е направен сравнителен анализ на 94 страни.  Данните, използвани за съставяне на индекса, се предоставят от независими анализатори, след което се потвърждават от поне двама рецензенти. Обработени са отговорите
по 123 въпроса, като 92 са свързани с достъпа до бюджетна информация и 31 са въпросите, свързани с участието на обществото в бюджетния процес и институциите за надзор.
        През 2006 година индексът на страната за прозрачност е бил 47 процента, а през 2008 – 57 процента. Еднократният позитивен ефект на увеличаване на прозрачността през 2008 се дължи на публикуването на  програмните бюджети на министерствата, каза Ангелов.
      Спрямо съседни страни като географско положение, доходи, култура сме по средата, по-добре сме от Албания и Македония, но с по-малка прозрачност от Турция, Словения и Румъния.

България тази година не само, че не попада сред страните, които имат голямо повишение на индекса за прозрачност, повече от 10 процентни точки, но и има известно намаляване на прозрачността.

     Страните с най-добра бюджетна прозрачност в света са седем – Франция, Нова Зеландия, Норвегия, Южна Африка, Швеция, Великобритания, САЩ и те сформират групата на страните с изчерпателна бюджетна информация.

        В България липсва аргументация и възможност за мониторинг на записаното в бюджета, както и сериозен икономически анализ как е създадена макрорамката и как се съотнасят с политиката на правителството  бюджетните приоритети, коментира Ангелов.
       Икономистите съветват, за да се подобри бюджетната прозрачност,  правителството да публикува разходите на администрациите за администриране и събиране на данъци, да се подобри качеството на програмните бюджети, да се анализира разпределението на данъчното бреме, да се каже колко струват на
бюджета данъчните облекчения за различни групи по интереси.
        Експертът Калин Стайков посочи, че бюджетната процедура тази година има големи пропуски в прозрачността. Липсва дебат засъстоянието и бъдещето на професионалните пенсионни фондове, както и за средствата в здравната каса, допълни той.
        Страните с по-голяма бюджетна прозрачност са с по-добър обществен контрол, по-добри публични политики, по-лесен достъп до финансови пазари и по-малко корупция,  което означава и по-голяма демократичност, коментираха експертите.

ВИЖТЕ ЦЯЛАТА КЛАСАЦИЯ ТУК: 2010_Rankings

1 comment for “България бюджетно “полупрозрачна”