Посланичката ни в САЩ пристигна

Посланик Елена Поптодорова ...
връчи копия от акредитивните си писма
Уговаря срещи за Бойко Борисов в Ню Йорк
Подкрепя Косово и Сърбия
Иска пряко участие на САЩ в енергийни проекти в България
Потвърждава за ракетния щит

   5 август 2010г. Дочакахме го - име си посланик в САЩ!
Следим информацията за нов български посланик от известно време.
„Хубавата Елена“ се връща във Вашингтон
Посланикът на България в САЩ Елена Поптодорова връчи копия
от акредитивните си писма на заместник-държавния секретар на
САЩ Джеймс Стайнберг, съобщиха от посолството ни в столицата Вашингтон.
   На срещата двамата са обсъдили въпроси от общия
дневен ред, сред които и предстоящото през септември участие на
българска делегация, водена от премиера Бойко Борисов, в 65-ата
редовна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
   Западните Балкани и ролята на България за интегрирането на
страните от Югоизточна Европа в евроатлантическите структури е
била основна тема на разговора. Сътрудничеството между България
и САЩ е било изведено като водещ фактор за демократичното
развитие на региона като цяло. Заместник-държавният секретар
Стайнберг е изразил благодарност за конструктивната роля на
страната ни в отношенията й със съседите и в Югоизточна Европа
като цяло.
   Елена Поптодорова и Джеймс Стайнберг са изразили надежда,
че откритите въпроси в тази част на света, в т.ч. и спорът за
името между Гърция и Македония, ще намерят решение възможно
най-скоро. Те са се обединили около становището на Международния
съд в Хага от юли т.г., че едностранното обявяване на
независимостта на Косово през 2008 г. не е било в нарушение на
международното право. Те са отбелязали необходимостта от
насърчаването на диалога и сътрудничеството с Белград с оглед
присъединяването на Сърбия към ЕС.
    Обсъдена е била необходимостта от предприемането на
допълнителни мерки за реформа на съдебната система, борбата с
организираната престъпност и корупцията в България. Съвместната
работа и постигнатото от България до момента в тази сфера е
получило висока оценка от Джеймс Стайнберг, според когото са
налице много добри резултати, пише в съобщението.
  Енергийната сигурност, диверсификацията на източниците
и сигурността на енергийните доставки са били обсъдени на
срещата. Поптодорова и Стайнберг са препотвърдили готовността
на САЩ и България да търсят нови възможности и средства за
задълбочаване на двустранния и многостранния диалог по въпроса с
оглед гарантирането на сигурно енергийно бъдеще. Посланик
Поптодорова е посочила необходимостта от видимо, по-пряко
ангажиране на САЩ с проекти за енергийна диверсификация.
   Поетапният адаптивен подход на САЩ за изграждането на
противоракетна отбрана е бил дискутиран в контекста на
предстоящата през ноември среща на върха на НАТО в Лисабон.
Сътрудничеството между България и САЩ в областта на отбраната и
ПРО са били разгледани в духа на основополагащия принцип на НАТО
за неделимост на сигурността в Алианса. Посланик Поптодорова е
изразила надежда, че на форума в Лисабон ще бъде постигнат
консенсус по ПРО в съответствие с новата стратегическа концепция
на НАТО.
  По ядрената програма на Иран е било подчертано, че вратата
за преговори продължава да бъде отворена въпреки наложените на
Техеран санкции по линия на Съвета за сигурност на ООН и на
двустранна основа. Изразена е била надежда, че иранското
ръководство ще разтълкува правилно позицията на международната
общност и ще предприеме необходимите мерки.
ПРИПОМНЯМЕ:
Дават бизнес-заръки на посланичката ни в САЩ

1 comment for “Посланичката ни в САЩ пристигна