Солени глоби за родители спряли деца от училище

Предучилищна подготовка
задължително от 5-годишна възраст
Гратисен период за общините
Безплатен превоз за децата
София, 9 юни 2010
  Задължителната подготовка на децата за училище ще започне от  
5-годишна възраст, съобщи министърът на образованието Сергей 
Игнатов на пресконференция след заседанието на правителството, 
на което бяха приети промените в закона за народната просвета.  
  Целта е поетапно включване на децата от 5-годишна възраст в 
образователната система, така че през следващите години 
процентът на отпадналите ученици от училище постепенно да се 
намали, коментира министърът. Той посочи, че преди време 
отпадналите от училище деца са били 25 на сто, а в резултат от 
взетите досега мерки те са 14 на сто. 
  Промените в нормативния документ предвиждат гратисен период от 
една година за общините, които не могат да създадат условия за 
обхват на всички деца в предучилищна възраст, каза Игнатов. 
Осигурява се и безплатен транспорт до детските градини и 
училището в най-близкото населено място. Осигурените средства за
първата година от промяната са 9 млн. лв. от централния бюджет.

  Ще бъдат увеличени глобите за родители, които не осигуряват 
присъствието на децата в детските заведения и училищата.  
  Измененията са ангажимент още от предизборната кампания на 
ГЕРБ, каза министърът и добави, че те са в съответствие с 
Лисабонската стратегия, където дори се предвижда подготовката за
училище да започва от 4-годишна възраст.