Още поевтиняват имотите в България

БГ-ИМОТИ
Цените на жилищата продължават
да падат и през последното
3-месечие на 2009 г.
Средната цена за кв.м. достига $860.00
София, 22 януари 2010г.
   Средното намаление на пазарните цени на жилищата за последното
тримесечие на 2009 г. спрямо трето тримесечие на 2009 г. е
1.9%, съобщиха от пресцентъра на националната статистика.
  Спадът за цялата 2009 г. спрямо 2008г. е 21.4%.
  Процентът за 4-то 3-месечие на 2009 г. спрямо съответното
на предходната година е 26.3%.
  През 4-то тримесечие на 2009 г. спрямо предходното 2008-ма, е
регистрирано намаление на цените в 16 областни градове,
най-вече в Плевен с 6.4%, Пловдив с 5.7%, Русе с 5.6%.
 Регистрираното намаление в София-град с 3.4%,което е съвсем близо до статистическата грешка.
 Увеличение на цените е регистрирано в останалите областни градове.
  Средната пазарна цена на жилищата за страната през четвърто
тримесечие на 2009 г. е 1001.72 лв./кв.м.($511.00). Най-високи са
средните цени във Варна- 1686.17 лв./кв.м.($860.30), следвана от
София-1585.17 лв./кв.м ($809.00). и Бургас-1360.33 ($695.00).