Евро-шефът Барозу защити Желева

Барозу: “Желева представи нужните документи и има необходимата компетенция”

15 януари 2010г. Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу изпрати отговор на председателя на Европейския парламент Йежи Бузек във връзка със случая с Румяна Желева, съобщи БТА.

В писмото на Йежи Бузек се искаше отговор на два въпроса – единият по декларацията за интереси на българския кандидат за комисар, втория – за компетентността да заема предложения й комисарски пост.

Що се отнася до първото, по декларацията за интереси на г-жа Желева, внесена като част на процеса за номиниране на членове на Европейската комисия, комисията, както и Европейският парламент, разчита на изявленията на въпросните личности и не разполага със специална процедура за контролиране на изпълнението на закона в Европейския съюз по този въпрос. По мое изрично искане г-жа Желева потвърди също още веднъж, след нейното изслушване, че нейната декларация за интереси, която е публикувана на сайта на комисията, е напълно точна и изчерпателна. В добавка, г-жа Желева представи публично официални документи, за да покаже, че когато е попълвала декларацията за интереси като номинирана за комисар, тя не е разполагала с акции във фирмата, която й е принадлежала, се посочва в отговора.

По втория въпрос в писмото на Жозе Мануел Барозу се отбелязва: Що се отнася до втората точка, припомням, че в съответствие с Чл.17/7/ на Договора за Европейския съюз, Съветът /на Европейския съюз/, след предложение на българското правителство и по общо съгласие с мен, избра г-жа Желева като лицето, което смята да посочи като член на комисията. Що се отнася до нейната способност да посрещне изискванията на портфейла на комисар за международното сътрудничество, хуманитарна помощ и реагиране при кризи, г-жа Желева, която два пъти е била избирана от българския народ в Европейския парламент и която сега е министър на външните работи на нейната страна, има необходимата обща компетенция, международния опит и показва необходимото равнище на европейски ангажимент, за да изпълнява тези функции, както изисква Чл. 17 /3/ от Договора за Европейския съюз.

ПРИПОМНЯМЕ (текст и коментари, които проследяват събитията последните дни – кликнете на линка:

Български скандал тресе Европа