Сделки с недвижими имоти и наеми – надолу

Броят на сделките през 1-та половина на 2010 г.
да намамлее с 10-13% спрямо същия период на 2009 г.
Наемите слизат с 20% до 40%
Студентите търсят - богаташите отказват

София, 12 януари 2010г.
  Броят на сделките с жилищни имоти в България през 1-та половина на
2010 г. ще се намали с 10-13 на сто спрямо същия период на 2009
година. Това се посочва в годишен доклад на една от
националните компании за недвижими имоти, цитиран до БТА.
 ПРОДАЖБИ Темпът на понижаване на продажните и наемните стойности ще
се забави, смятат от компанията. Според нейните експерти до края
 на първите шест месеца на 2010 г. в някои райони на страната
продажните цени на жилищните имоти ще се понижат с още до 10 на
сто.
  Жилищните имоти ще бъдат най-малко засегнатият от кризата
сегмент на пазара на недвижими имоти, но развитието на този
сегмент ще продължава да зависи от състоянието на кредитния
пазар, отбелязват специалистите.
  През първото шестмесечие на годината не се очакват промени в
 инвестиционния климат и в инвестиционните нагласи. Поради
слабата активност в строителния сектор, както и поради
намаляващото предлагане на вторичния пазар на жилищни недвижими
имоти, обемът на предлагането ще продължи да намалява, което ще
балансира разликата между търсене и предлагане в краткосрочен
период, отбелязват от компанията.
  В края на третото тримесечие на 2010 г. се очаква
раздвижване на строителния пазар и поява на нови жилищни
проекти.
  НАЕМИ Най-търсени за наемане през 2009 г. са били жилищата от
нисък клас с квадратура 60-70 квадратни метра, които са и
най-дефицитни при предлагането, сочат още данните от годишния
доклад.
  В София и Варна горната ценова граница на търсенето е
достигнала до 200-350 евро за месец, а в по-малките градове -
100-150 евро.
  Средният брой на огледите, които се правят при наемане на
жилищен имот, е между 4 и 8, а времето за вземане на решение -
до месец, отбелязват от компанията. Основно изискване на
наемателите е атрактивната цена. Сред другите им изисквания са
добрата локация, възможността за паркиране и новото
строителство.
  В съответствие с търсенето се предлагат предимно обзаведени
апартаменти, тъй като тези имоти се реализират по-лесно на
пазара и се постигат по-добри наемни нива, отчитат от
компанията.
  При високия клас жилища /с месечен наем 1000-1200 евро/ се
наблюдава значителен спад на търсенето. Основна група наематели
за тях са чужденците.
  Регистрира се понижаване и на наемните цени през 2009 г.,
като средното намаление за страната е 18.67 на сто. В големите
градове понижението е най-голямо при обзаведените жилища. В
Добрич то е 39.83 на сто, в Бургас - 30 на сто, а в Стара Загора
 - 24.33 на сто. Най-слабо е намалението на наемните стойности в
 студентските квартали на Благоевград - 2.38 на сто, Велико
Търново - 2.91 на сто, и Варна - 6.82 на сто.

ФИНАНСИРАНЕ Едва 5-10% от покупките на жилищни имоти през миналата
 година са финансирани чрез ипотечен кредит, поради ограниченото
 банково кредитиране, допълват данните от годишния доклад.
  През 2008 г. този процент е бил 60-65 на сто, се посочва в 
доклада. През първата половина на 2009 г. на територията на 
страната са сключени общо 87 459 сделки с недвижими имоти, което
 е с 35.16 на сто по-малко в сравнение със същия период на 2008 
г.
  За периода януари-септември 2009 г. постъпленията от 
инвестиции в недвижими имоти на чуждестранни лица са 433.4 млн. 
евро, при 1081.4 млн. евро за януари-септември 2008 г., което е 
понижение от 59.92 на сто. През първите девет месеца на 2009 г. 
са издадени с 34 на сто по-малко разрешителни за строеж на 
жилищни сгради спрямо същия период на 2008 г.
  Общо построените жилищни сгради на територията на страната 
през първите девет месеца на 2009 г. са 1911, което е с 1.85 на 
сто по-малко спрямо същия период на 2008 г. Същевременно броят 
на новопостроените жилища с издадено разрешение за ползване е с 
6.32 на сто повече, отчитат от компанията.
  Най-търсени през 2009 г. са били двустайните жилища от 60-70
 квадратни метра, като основен критерий при вземане на решение 
за покупка е била цената.
 Обобщените данни показват, че през първата половина на 2009 г. цени
 на предлагане на жилищните имоти в страната отбелязват средно 
понижение от 15.75 на сто, докато наемните стойности намаляват с
 18.67 на сто. По-голяма част от сделките са сключени на нива с 
до 20 на сто по-ниски от първоначално предложените цени.
  Предлаганите цени за продажба жилища в големите градове на 
страната през 2009 г. са намалели средно с 32 на сто на годишна 
база, отбелязват от компанията. Основна група купувачи на пазара
 на жилищни имоти в страната са българите, като за 2009 г. 
техният дял е над 92 на сто. Останалите осем на сто се падат 
предимно на руснаци и граждани на бившите съветски републики, 
отчитат от компанията.