Над 1,3 млн. българи с бърз интернет

internet 333Правителството одобри Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп плюс до 2010 г още 26 пилотни проекта за малки населени места до 20 000 души, 2011 г. - още 50 
  София, 25 ноември 2009г. Българското правителство одобри днес Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп,  съобщи на пресконференция в МС министърът на транспорта Александър Цветков, като информацията бе изнесена и на сайта на ведомството.
  През 2010 г ще бъдат разработени 26 пилотни проекта за малки населени места с до 20 000 души, а през 2011 г. още петдесет проекта, което ще даде възможност за ползване на бърз интернет за над 1,3 млн. жители на страната.
  Целта на стратегията е  насърчаване изграждането на широколентова инфраструктура и достъп до високоскоростен интернет в малките населени места в страната. Сега достъпът по високоскоростен интернет е доста  под средните нива в ЕС, каза министърът.
  Стратегията се финансира със средства от оперативните програми "Регионално развитие" и "Административен капацитет" и други европейски средства.
  Бързото развитите на  мрежата ще доведе до това, че интернет професиите от ново поколение ще бъдат все по-търсени в близките години. Компаниите ще трябва да интегрират новите технологии за социални и делови контакти във вече съществуващата инфраструктура и бизнес култура. Новите професии няма да бъдат просто ориентирани към конкретна област, а ще съчетават бизнес, творчество и технически знания.