Завършилите висше да получат българско гражданство!България е била на три морета. Всички знаем със сигурност, че такива граници българската държава е имала при царете Симеон I и Иван Асен II. (кликнете върху картата 2 пъти за голям размер)

България е била на три морета. Всички знаем със сигурност, че такива граници българската държава е имала при царете Симеон I и Иван Асен II. (кликнете върху картата 2 пъти за голям размер)

Българите от териториите, отнети на България с Парижкия мирен договор от 1947 г. да станат граждани по съкратена формална процедура
Работи се по специален законопроект за българските общности в чужбина
 София. Чуждестранните граждани, завършили висшето си образование в България, да придобиват българско гражданство по облекчена процедура, предлага министър Божидар Димитров, съобщи правителствената информационна служба.   Мотивът за това е, че те са преминали естествения процес на натурализация за периода на следването си и е време държавата да използва потенциала им.   Министър Димитров, който отговаря за българите в чужбина, е подготвил предложение за промени в Закона за българското гражданство, които вече се съгласуват с министерствата, с неправителствени и патриотични организации и предстои да бъдат разгледани до месец на заседание на правителството. Tой представи промените пред ръководството на ВМРО, с което има среща за водената от кабинета политика по отношение на закрилата на българите и на българската култура в чужбина. 
 Освен висшистите само въз основа на формално искане до министъра на правосъдието възстановяване на гражданството ще получат и българите от териториите, отнети на България с Парижкия мирен договор от 1947 г., предвиждат предлаганите промени.   Екипът на министър Димитров работи и по законопроект на българските общности и за българите, живеещи извън България. Той ще урежда отношенията между държавата и диаспорите, както и правомощията и взаимодействието между компетентните български институции по отношение на българските общности.
Проект за Закон за Българите в Чужбина /2009/

2 comments for “Завършилите висше да получат българско гражданство!

 1. 10/29/2009 at 07:23

  Божидар Димитров: Промените на закона за българското гражданство ще ограничат корупцията в системата

  Велико Търново, 29 октомври /БТА/
  Министър Божидар Димитров коментира пред журналисти във Велико
  Търново, че подготвеният законопроект за българското гражданство
  е резултат от задълбочен анализ на слабостите в досегашните
  закони.
  Предвижда се въвеждането на 3-месечен срок за отговор на
  молбите на висшистите и отпада досегашната практика, която шест
  държавни институции, ангажирани в процедурата за даване на
  гражданство нямаха определен срок в който да отговорят на
  кандидатите, каза Димитров.
  Според него промяната се налага заради необходимостта от
  по-справедливо отношение към нашите сънародници от Молдова,
  Украйна, Сърбия, Македония, които за да продължат своето
  образование в магистърска степен трябва да плащат такси като
  чуждестранни студенти между 5 и 6 000 евро, което не могат да си
  позволят.
  Другата съществена промяна засяга загубилите по волята на
  историческите събития гражданство от жители на населени места,
  които са били в границите на България до 1944 г.
  Проектозаконът предвижда, че само по изрично заявено от тях или
  техни потомци желание, българското им гражданство да бъде
  възстановено за срок от 6 месеца.
  По този начин ще бъде пресечена и корупцията в досегашната
  система за придобиване на българско гражданство. Броят на
  натрупаните до вчера молби е 49 185, като най-старите са
  подадени в началото на 2005 г., каза министърът.
  По неговите думи с въвеждането на съкратените срокове за
  обработка на документите за придобиване на българско гражданство
  ще бъдат премахнати посредниците, които са натрупали състояния
  от корупционни сделки.
  По повод на Деня на бесарабските българи в аулата на
  Великотърновския университет министър Димитров се срещна с група
  от 150 деца на бесарабски българи от Украйна, които пребивават
  в страната на образователно-развлекателен семинар по покана на
  фондация “Българска памет”.
  От началото на 2008 г. фондацията е предоставила възможност на
  над 800 ученици от бесарабския район да посетят България и да се
  запознаят историята, традициите и обичаите на своите предци,
  както и със специалните възможности, които се предоставят за тях
  във висшите учебни заведения.

 2. 10/30/2009 at 12:18

  Премахване на посредниците при подаване на молби за българско гражданство предвиждат предложения за промени в Закона за българското гражданство

  София, 30 октомври 2009 /БТА/
  Премахване на посредниците при подаване на молби за
  придобиване на българско гражданство и възможност те да бъдат
  подавани само лично в Министерството на правосъдието и в
  дипломатическите представителства на страната ни в чужбина
  предвиждат предложения за промени в Закона за българското
  гражданство, изготвени от екипа на министъра без портфейл
  Божидар Димитров, съобщи правителствената информационна служба.
  Досега законодателството позволяваше документи за
  гражданство да не бъдат подавани лично, което поражда корупция в
  системата.
  Заедно с председателя на Агенцията за българите в чужбина
  Райна Манджукова, министър Димитров е представил в Министерския
  съвет целите и мотивите на проекта за промени в Закона за
  българското гражданство. Те предвиждат още въвеждане на ясни
  срокове за отговор на молбите за придобиване на българско
  гражданство. Това допълнително ще ограничи корупционните
  практики в ангажираните държавни ведомства.
  Кандидатите за българско гражданство, придобили висшето си
  образование у нас (образователно-квалификационни степени
  “бакалавър”, “магистър” и “доктор”), следва да получават отговор
  на молбите си до три месеца след подаването им. По думите на
  министър Димитров това е световна практика, която не дава
  никакви привилегии на кандидатите, пише в прессъобщението.
  Проектът предвижда и шестмесечен срок за отговор на
  пожелалите да възстановят българското си гражданство от
  териториите, които в периода 1941-1944 г. са били в пределите на
  България и са отнети с Парижкия мирен договор след Втората
  световна война.
  Свидетелства за удостоверяване на български произход да се
  издават единствено от Агенцията за българите в чужбина са
  предложили още министър Димитров и председателят на агенцията
  Райна Манджукова. Според тях агенцията е в състояние сама да
  извършва проверките за достоверност на свидетелствата за
  произход, които облекчават процедурата по придобиване на
  гражданство. Забавените преписки от 2005 г. насам са близо 50
  хиляди.
  От 2002 г. до юни т.г. българско гражданство са получили над
  43 хиляди души, а най-много молби са одобрени през миналата
  година, когато нови 7113 души са станали български граждани. До
  средата на 2009 г. одобрените молби са 4353. Само през
  изминалата седмица Съветът за гражданството към Министерството
  на правосъдието е разгледал над 400 преписки, което е три пъти
  повече в сравнение с предишните темпове на работа, е подчертал
  още министър Божидар Димитров.